ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (1999-2008)στην Αργώ)

Συλλογικός Κατάλογος - ΔΗΚΙ (Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου)στην Αργώ)

Συλλογικός Κατάλογος ΔΣΑ : Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΔΣΑ και του παραρτήματος στο Εφετείο Αθηνών

Συλλογικός Κατάλογος ΕΚΕΒΙ : Περιλαμβάνονται όλες οι συλλογές (Βιβλιολογική, Τσίρκα, Σπανού), καθώς και όλες οι κατηγορίες υλικού (Βιβλία, Περιοδικά κλπ …)

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων : Αναζητήστε Βιβλία στις Ακαδημαϊκές και σε άλλες σημαντικές Βιβλιοθήκες (ή στην Αργώ)

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Σχολικές Βιβλιοθήκες (Αργώ)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License